your code goes here

5 Konsep Pemasaran Yang Berkesan Untuk Anda Cuba

Setelah membincangkan idea pemasaran, kali ini kita memfokuskan semula konsep pemasaran. Di mana konsep pemasaran adalah falsafah korporat atau perniagaan yang menyatakan bahawa kepuasan pengguna dalam memenuhi keperluan mereka adalah keperluan yang paling penting untuk kelangsungan hidup sebuah syarikat. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kepuasan individu kepada keperluan dan keinginan pengguna.

5 Konsep Pemasaran Yang Berkesan Untuk Anda Cuba
Bursanom.com

Maksud Konsep Pemasaran

Apakah pemasaran? Memahami konsep pemasaran adalah falsafah yang mesti wujud dalam entiti untuk menganalisis keperluan pelanggan (pengguna) dan kemudian membuat keputusan untuk memenuhi keperluan pengguna ini dengan cara yang lebih baik daripada entiti lain (pesaing).

Oleh kerana tidak dapat dinafikan, di era teknologi dan komunikasi yang semakin cepat, persaingan antara syarikat semakin sukar. Dan mereka yang bertahan hidup adalah mereka yang berjaya memperoleh kredibiliti dan kepercayaan pada mata pengguna.

Konsep pemasaran yang baik, benar-benar harus melihat apa yang menjadi keperluan pengguna. Oleh itu, pengguna mempunyai peranan yang sangat penting untuk kejayaan konsep pemasaran.

Pada tahun 1776, salah seorang ahli ekonomi terkemuka, Adam Smith dalam bukunya The Wealth Of Nation, telah menulis tentang konsep pemasaran yang betul.

Adam Smith menulis bahawa keperluan pengeluar mesti mempertimbangkan keperluan pengguna. Iaitu, pengeluar tidak semestinya membuat dan mengembangkan produk yang tidak sesuai dengan keperluan pengguna.

Secara umum, terdapat tiga kunci untuk mengoptimumkan konsep pemasaran, terutamanya dalam bidang pengurusan, iaitu

# Apa yang dikehendaki pengguna

# Dapatkan syarikat meningkatkan mutu produk yang dapat dicapai oleh para pengguna

# Bagaimana cara syarikat untuk menjadikan pelanggannya kekal berpuas hati

Ketiga kunci di atas mesti difahami dan dilaksanakan oleh pengurus untuk mendapatkan hasil pemasaran yang baik. Kerana dengan mengetahui kehendak pengguna, syarikat akan dapat membuat produk yang relevan.

Agar tidak ketinggalan pesaing, kunci kedua diperlukan, iaitu meningkatkan kualiti produk tanpa meninggalkan intipati produk awal yang dibuat.

Dan yang terakhir ialah strategi yang mesti dilakukan oleh syarikat untuk mengekalkan kepuasan pelanggan supaya pengguna tidak akan beralih kepada produk dari syarikat lain.

Konsep pemasaran utama termasuk: kehendak, keperluan, pengeluaran, permintaan, nilai, utiliti, kepuasan, transaksi dan interaksi, pemasaran dan pasaran.

Dalam konsep asas pemasaran diatas, terdapat enam konsep, iaitu:


1. Konsep Pengeluaran

Konsep Pengeluaran adalah berasaskan kepercayaan bahawa pengguna lebih berminat membeli produk yang berharga murah serta mudah diperolehi.

Oleh itu, industri akan memberi tumpuan kepada kecekapan pengeluaran produk dalam jumlah yang tinggi, menggunakan kos sumber yang rendah, menawarkan harga jualan yang murah dan mengadakan liputan pengedaran yang luas.

Konsep ini sesuai sebagai strategi untuk meluaskan pasaran produk. Pengguna sasaran adalah golongan yang membeli produk disebabkan keperluan dan tidak mengutamakan ciri -ciri produk tersebut.

Oleh kerana konsep pemasaran ini mengutamakan  prestasi dalam pengeluaran serta penjualan produk, maka industri yang memilih konsep pemasaran ini biasanya kurang menitikberatkan aspek kualiti layanan dan perkhidmatan kepada pelanggan.


2. Konsep Produk

Konsep Produk adalah berasaskan kepada prinsip bahawa pengguna akan menghargai dan lebih mengutamakan produk yang menawarkan kualiti, prestasi dan ciri-ciri inovatif yang terbaik. 

Untuk itu, industri akan memberi lebih tumpuan kepada merekacipta produk yang berprestige – mempunyai attribute dan value yang terbaik dalam kelasnya yang tersendiri –  serta menyempurnakan pengeluarannya walaupun dengan kos yang tinggi.

Segmen pasaran dan pengguna sasaran adalah terpilih kerana ciri-ciri produk yang spesifik serta harga tawaran yang tinggi. Sementara keuntungan pula tidak diasaskan kepada volume jualan, sebaliknya ia ditentukan melalui margin keuntungan yang telah ditetapkan.

Bagaimana pun, disebabkan terlalu committed  terhadap usaha mengadakan kualiti dan inovasi produk, industri yang berorientasikan konsep pemasaran ini cenderung tidak memperhatikan trend sebenar pengguna di pasaran. 

Produk yang dikeluarkan kadangkala mengalami kesulitan dalam pemasaran kerana faktor-faktor persekitaran pasaran yang sering terlepas pandang seperti timing, perubahan kuasa belian pengguna dan persaingan produk.


3. Konsep Jualan

Konsep Jualan  berorientasikan menjual produk melalui kaedah pemasaran yang lebih agresif. Industri yang memilih konsep ini percaya bahawa pengguna mempunyai minat yang rendah untuk membeli produknya serta tidak akan membeli produk dengan mencukupi sebagaimana diharapkan sekiranya tidak didorong. 

Konsep ini dipraktik apabila industri mempunyai kelebihan keupayaan dalam menyediakan produk serta berkeyakinan bahawa ia mempunyai fasiliti yang cukup untuk melaksanakan aktiviti pemasaran yang dirancang. 

Produk yang dipasarkan biasanya terdiri dari kategori bukan keperluan yang mana pengguna mungkin tidak berusaha atau terfikir untuk membelinya. Sebagai contoh, penjual insuran, kad diskaun dan encyclopedia biasa menggunakan kaedah hard-sell supaya pengguna membeli produknya.

Selain itu, konsep ini juga sesuai bila industri mempunyai stok yang banyak bagi sesuatu produk. Di sini, tujuan pemasaran adalah lebih kepada untuk menghabiskan stok, sementara faedah di pihak pengguna kurang diutamakan.

Memandangkan prestasi jualan adalah berasaskan faktor dorongan terhadap pengguna, maka aktiviti mempromosi akan dijalankan dalam berbagai versi yang lebih menarik semaada secara direct atau melalui media pengiklanan yang luas.


4. Konsep Pemasaran

Konsep Pemasaran berbeza dengan tiga konsep yang dinyatakan di atas. Konsep ini berorientasikan memenuhi keperluan dan kemahuan pengguna dengan efektif, sedangkan tiga konsep sebelumnya berorientasikan kepentingan industri untuk menjual produk. 

Empat perkara berikut merupakan prinsip utama yang menjadi tonggak kepada  konsep pemasaran ini, iaitu:

  1. Pasar sasaran – memiilih pasar sasaran yang tepat dan membentuk aktiviti pemasaran dengan sempurna.
  2. Keperluan pengguna –  memahami kehendak sebenar pengguna dan memenuhinya dengan lebih efektif. 
  3. Pemasaran berintegrasi – kesemua fungsi / sub-unit industri bekerjasama memenuhi tanggungjawab pemasaran. 
  4. Keuntungan – mencapai keuntungan melalui kepuasan pelanggan. 5. Konsep Kesejahteraan

Konsep Kesejahteraan adalah langsungan daripada Konsep Pemasaran di mana ia ditambah dengan unsur-unsur  kepekaan industri terhadap kesejahteraan pengguna serta masyarakat keseluruhan.

Ianya berasaskan prinsip bahawa industri mempunyai tanggunjawab sosial yang perlu dipenuhi dalam masa ia bertindak   mencapai objektifnya.

Melalui konsep ini, industri sentiasa mengambilkira kepentingan sosial dan etika sebagai satu agenda bersama dalam membuat keputusan pemasaran. Oleh itu, dalam pemasarannya, industri perlu menyeimbangkan antara tiga kriteria berikut:

  1. Keuntungan yang perlu diperolehi
  2. Kepuasan penguna yang perlu dipenuhi
  3. Kesejahteraan masyarakat yang perlu di pelihara


Walau apa pun konsep pemasaran yang akan digunapakai oleh sesebuah industri bersesuaian dengan objektif dan orientasinya, namun aktiviti pemasaran sepatutnya berpandukan filosofi yang berasaskan kecekapan dan keberkesanan dalam penyampaian produk serta perlulah mengambilkira faktor kesejahteraan terhadap masyarakat.


Objektif Pemasaran

Objektif pemasaran adalah apa yang akan dicapai oleh syarikat melalui kegiatan pemasaran. Jika kepuasan dan keperluan pengguna dipenuhi, ia akan memberi impak kepada hasil jualan produk mereka untuk meningkatkan dan akhirnya tujuan pemasaran akan dicapai, iaitu mendapatkan keuntungan.

Tetapi jika syarikat mengabaikan keperluan pengguna dan hanya memikirkan pengeluarnya, akan ada kemungkinan bahawa hasil jualan yang diperoleh akan berkurang, sehingga keuntungannya minim dan bahkan ada kerugian. Kepuasan pembeli atau pengguna adalah perkara yang paling penting bagi syarikat dalam pemasaran.

Perlu diingat dari segi pemasaran, kita perlu melakukannya dengan berhati-hati kerana pada masa ini banyak perkara yang tidak diingini boleh berlaku, seperti penipuan dan lain-lain. Sekiranya kita akan terjun ke dunia pemasaran, sediakan diri kita sebaik mungkin dan berani mengambil semua risiko yang wujud.

Oleh itu, perbincangan mengenai 6 Konsep Pemasaran dan Tujuannya, mungkin berguna. Terima kasih.

Posting Komentar