your code goes here

Maksud Konsep Pemasaran: Fungsi dan Tujuan Konsep Pemasaran

Maksud Konsep Pemasaran - Maksud pemasaran adalah aktiviti manusia yang diarahkan untuk memenuhi keperluan dan keinginan melalui proses yang disebut pertukaran.

Maksud Konsep Pemasaran
alihamdan.id

Pemahaman lain tentang pemasaran adalah proses sosial dan pengurusan antara individu dengan individu atau kumpulan lain supaya mereka memperoleh apa yang diperlukan dan dikehendaki melalui penawaran, penciptaan, dan pertukaran semua nilai.

Tujuan pemasaran adalah untuk memahami keinginan dan kehendak pengguna supaya produk atau perkhidmatan sesuai dengan apa yang dikehendaki pengguna dan supaya produk atau perkhidmatan dapat dijual dengan sendirinya.

Bagi sebuah syarikat, aktiviti pemasaran merupakan salah satu aktiviti utama yang mesti dilakukan oleh syarikat untuk mengekalkan kelangsungan hidupnya. Oleh itu syarikat mesti mempunyai konsep yang baik.

Terdapat beberapa konsep pemasaran yang perlu diketahui, termasuk:


 • Keperluan
 • Kehendak
 • Permintaan
 • Produk
 • Nilai, budaya dan kepuasan.
 • Pertukaran, transaksi dan perhubungan.
 • Pasaran, Pemasaran dan pemasar.


Keperluan (Needs) 

Keperluan adalah asas biologi setiap manusia dan tidak dapat direkayasa oleh pemasar, adalah ia bersifat dalaman. Sebagai contoh, keperluan pakaian, makanan, tempat tinggal, keselamatan, apresiasi, dan lain-lain.


Keinginan (Wants) 

Keinginan adalah hasrat untuk mendapatkan kepuasan tertentu dari keperluan yang lebih mendalam. Kebiasaan ini seperti kita menghadiri pesta, dan berpakaian santai untuk berjalan-jalan.


Permintaan (Demands) 

Permintaan adalah keinginan untuk produk tertentu yang disokong oleh keupayaan dan kesediaan untuk membelinya. Sebagai contoh, ramai yang ingin membeli kereta baru, tetapi hanya beberapa orang yang mampu membelinya.


Produk

Produk adalah segala-galanya yang boleh ditawarkan untuk memenuhi keperluan dan keinginan anda. Produk ini banyak contoh seperti: Komputer, baju konveksi, kasut, basikal, jaket dll. Ia juga termasuk perkhidmatan.


Perkhidmatan

Perkhidmatan adalah sebarang aktiviti yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada asasnya tidak kelihatan nyata dan tidak menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Contoh-contoh perkhidmatan ini juga banyak seperti: Tukang cukur, perkhidmatan perbankan dll.


Nilai, Budaya dan Kepuasan

Konsep asas yang digunakan di sini ialah nilai pelanggan. Seseorang akan meletakkan produk dari yang paling sesuai dengan keperluannya. Nilai adalah anggaran pelanggan tentang keupayaan produk yang memenuhi keperluannya.


Pertukaran, Transaksi dan Hubungan

Pertukaran adalah cara untuk mendapatkan sesuatu baik itu produk atau perkhidmatan yang diinginkan daripada seseorang atau institusi dengan menawarkan sesuatu. Dalam pertukaran ini beberapa syarat diperlukan, termasuk:

 1. Terdapat dua pihak yang akan bertukar.
 2. Kedua-dua pihak mempunyai nilai kepada pihak yang lain.
 3. Kedua-dua pihak boleh berkomunikasi dan menyerahkan produk. 
 4. Kedua-dua pihak mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak tawaran.


Jika suatu perjanjian sudah wujud, maka proses transaksi telah dilakukan dan transaksi ini merupakan dasar pertukaran antara kedua belah pihak. Semua yang disebutkan di atas adalah sifat pemasaran transaksi dan ini adalah sebahagian daripada pemasaran perhubungan.


Pasaran

Maksud Konsep Pemasaran
alihamdan.id

Pasaran ini terdiri daripada semua bakal pelanggan yang mempunyai keperluan dan kehendak tertentu. Mereka juga sanggup mengambil bahagian dalam proses pertukaran untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Terdapat 5 tahap pemahaman pasaran, iaitu:

1. Potensi Pasaran
Pasaran ini terdiri daripada sekumpulan pengguna yang mempunyai tahap kepentingan tertentu dalam penawaran pasaran. Contohnya, sekumpulan pengguna yang berminat membeli rumah yang berkesan.

2. Pasaran yang tersedia
Di pasaran ini terdapat kumpulan pengguna yang mempunyai minat, pendapatan, akses kepada penawaran pasaran. Misalnya, sekumpulan pengguna yang mempunyai minat dan daya beli untuk membeli rumah itu. Akses untuk membeli rumah adalah mudah kerana pasaran di rantau ini memberikannya.

3. Pasaran Bersedia Layak
Di pasaran ini terdapat koleksi pengguna yang mempunyai minat, pendapatan, akses dan kelayakan untuk tawaran pasaran tertentu. Sebagai contoh, kerajaan menyediakan perumahan sederhana tetapi hanya untuk penjawat awam kelas I dan II.

Walaupun penjawat awam kelas III dan IV tidak ada pasaran yang mempunyai syarat, Walaupun mereka mempunyai kuasa, minat dan akses pasaran.

4. Pasaran Berkhidmat
Pasaran ini adalah sebahagian daripada Pasaran Tersedia Berkualitas yang akan diakses oleh syarikat. Contoh seperti penjualan rumah sederhana di atas, yang hanya dipasarkan di kawasan elit.

5. Pasaran Penembusan
Ini adalah pasaran terakhir, di mana terdapat sekumpulan pengguna yang benar-benar membeli kedua-dua produk dan perkhidmatan.


Pemasaran dan Pemasar

Pemasaran adalah proses sosial dan pengurusan bagi individu atau kumpulan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan perlukan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran dengan individu atau kumpulan lain.

Memahami pemasaran adalah bahawa orang mencari sumber dari orang lain dan sanggup menawarkan sesuatu yang bernilai untuk ditukar.

Pengurusan pemasaran dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat permintaan, waktu dan sifat permintaan sedemikian rupa sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya.

Pengurusan pemasaran adalah analisis, perancangan, pelaksanaan, dan kawalan program yang dirancang untuk membuat, membentuk, dan mengekalkan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran, untuk mencapai matlamat organisasi.

Terdapat 5 konsep yang mendasari sebuah syarikat dalam menjalankan aktiviti pemasarannya:

Konsep Pengeluaran 
Mengikut konsep ini pengguna akan menyukai produk yang tersedia dengan harmoni dengan kebolehan pengguna, murah, dan mudah didapati. Oleh itu, pengurusan harus berusaha untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan pengedaran.

Konsep Produk 
Konsep ini hampir serupa yang membezakan bahawa pengguna akan menyukai produk yang menawarkan kualiti dan pencapaian yang terbaik dan ciri-ciri cemerlang. Oleh itu, pengeluar mesti berusaha memperbaiki produk secara berterusan.

Pelaksanaan konsep ini memerlukan beberapa keperluan termasuk:

 • Pengguna memberi perhatian kepada kualiti produk.
 • Pengguna membeli produk bukan sahaja untuk memenuhi keperluan mereka.
 • Pengguna tahu kualiti yang tinggi dan rendah serta perbezaan dalam penampilan di kalangan pelbagai jenama lain yang serupa.
 • Pengguna sanggup membayar harga yang berpatutan selaras dengan kualiti barangan.


Konsep Jualan
Dalam konsep ini, ia menjelaskan bahawa pengguna tidak akan membeli banyak produk kecuali pengeluar mencari promosi dan jualan yang agresif. Syarikat yang merangkul konsep ini lebih prihatin dengan jumlah jualan daripada kepuasan pelanggan, berdasarkan pemikiran:

Tugas utama syarikat adalah untuk mencapai jualan maksimum.
Pengguna digalakkan membeli dalam pelbagai cara untuk meningkatkan jualan.
Pembeli boleh mengulangi pembelian dan jika tidak, masih banyak lagi pembeli lain.

Konsep ini akan berjaya jika ia mengandungi unsur berikut:

 • Pengguna tahu bahawa perkataan penjual tidak sepenuhnya benar.
 • Pengguna yang kecewa dengan produk yang dibeli dengan mudah akan melupakan kekecewaannya.
 • Pengguna yang kecewa tidak mengadu kepada institusi pengguna dan tidak berkongsi kekecewaan mereka dengan pelanggan berpotensi lain.
 • Bilangan pelanggan berpotensi cukup banyak, jadi penjual tidak perlu mencari pelanggan lain. 


Konsep Pemasaran
Menurut konsep ini, kunci kejayaan dalam mencapai matlamat syarikat adalah terdiri daripada menentukan keperluan dan keinginan pasaran sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan lebih baik daripada yang dibuat oleh pesaing.

Posting Komentar