your code goes here

√ Maksud Analisis Kewangan Menurut Tokoh

Maksud Analisis Kewangan Menurut Tokoh - Analisis pernyata kewangan adalah semakan dengan mengkaji hubungan untuk menentukan kedudukan kewangan dan keputusan operasi dan perkembangan syarikat mengikut penyata kewangan yang dibentangkan oleh syarikat berkenaan.

Maksud Analisis Kewangan Menurut Tokoh
jagad.id

Menurut Munawir (2002: 36) analisis penyata kewangan adalah proses mengkaji hubungan dan kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi dan pengembangan perusahaan yang bersangkutan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahawa analisis penyata kewangan adalah kajian semula hubungan dan trend untuk menentukan kedudukan kewangan dan hasil operasi serta pengembangan perusahaan yang bersangkutan.

Kaedah dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara item dalam laporan itu supaya mereka boleh dikenalpasti.


Jenis-jenis nisbah kewangan

Analisis nisbah kewangan digunakan secara meluas oleh bakal pelabur. Sebenarnya analisis ini berdasarkan hubungan antara jawatan dalam penyata kewangan syarikat yang akan mencerminkan keadaan kewangan dan hasil operasi syarikat.

Dalam menganalisis rasio kewangan, Sofyan Syafri Harahap (2001: 301) menyusun beberapa jenis nisbah untuk mengukur prestasi kewangan termasuk:

1. Nisbah Likuiditi
Nisbah Likuiditi menggambarkan keupayaan syarikat untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang perlu dibayar. Nisbah ini boleh dikira dari aset semasa dan item hutang semasa.

2. Nisbah Solvabiliti
Nisbah Solvabiliti menggambarkan keupayaan syarikat untuk membayar obligasi atau obligasi jangka panjangnya jika syarikat itu dibubarkan. Nisbah ini boleh dikira dari item jangka panjang seperti aset tetap dan hutang jangka panjang.

3. Nisbah Profitabiliti
Nisbah profitabiliti menggambarkan keupayaan syarikat untuk membuat keuntungan melalui semua keupayaan, dan sumber sedia ada seperti jualan, wang tunai, modal, bilangan pekerja, bilangan cawangan dan lain-lain.

4. Nisbah Leverage
Nisbah leverage menggambarkan hubungan antara hutang syarikat dengan modal dan aset.

5. Nisbah Aktiviti
Nisbah aktiviti menerangkan sejauh mana aktiviti yang dijalankan oleh syarikat dalam menggunakan sumbernya atau menjalankan operasi dalam jualan, pembelian dan aktiviti lain.

6. Nisbah Pasaran
Nisbah pasaran adalah nisbah yang lazim dan digunakan secara khusus dalam pasaran modal yang menggambarkan keadaan atau keadaan pencapaian syarikat dalam pasaran modal.

7. Nisbah Pertumbuhan
Nisbah pertumbuhan menggambarkan pembentangan pertumbuhan jawatan syarikat dari tahun ke tahun.

8. Nisbah produktiviti
Nisbah produktiviti menunjukkan tahap produktiviti unit atau aktiviti yang dinilai dapat dikira nisbah.

Posting Komentar