your code goes here

√ Maksud Produk Menurut Tokoh

Apa Maksud Produk Menurut Tokoh - Produk adalah elemen penting dalam program pemasaran. Strategi produk boleh mempengaruhi strategi pemasaran yang lain.

Siputhijau.com

Membeli produk bukan sahaja untuk memiliki produk tetapi juga untuk memenuhi keperluan dan keinginan pengguna. Berikut adalah beberapa maksud produk menurut tokoh:


Maksud Produk Menurut Tokoh

Menurut Kotler & Keller
Menurut Kotler & Keller (2009: 4) produk adalah apa-apa yang boleh ditawarkan ke pasaran untuk memenuhi keinginan atau keperluan, termasuk barangan, perkhidmatan, pengalaman, acara, orang, tempat, harta benda, organisasi, maklumat dan idea.

William J. Stanton
William J. Stanton (2008: 139) mentakrifkan produk itu sebagai, "Satu atribut ketara dan tidak ketara termasuk warna, harga, nama baik produk, nama baik kedai yang menjual (peruncit) dan perkhidmatan kilang dan perkhidmatan runcit yang diterima oleh pembeli untuk memenuhi keperluan dan keinginan ".

Fandy Tjiptono
Fandy Tjiptono (2008: 88) "Produk adalah segala-galanya yang boleh ditawarkan oleh pengeluar untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dimakan oleh pasaran yang berkaitan".


Produk mesti dilihat sebagai pemecah masalah jika mereka dibeli kerana manfaat yang mereka hasilkan, bukan kerana mereka hanyalah produk. Produk termasuk lebih daripada barangan ketara.

Dalam istilah yang luas, produk termasuk objek fizikal, perkhidmatan, orang, tempat, organisasi, dan idea. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif pengeluar sesuatu yang boleh ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai matlamat organisasi melalui memenuhi keperluan dan keinginan pengguna, sesuai dengan kompetensi organisasi dan kemampuan dan daya beli pasar.

Di samping itu, produk juga boleh ditakrifkan sebagai persepsi pengguna yang diterangkan oleh pengeluar melalui hasil pengeluaran mereka.

Posting Komentar