your code goes here

√ Maksud Promosi Menurut Tokoh

Apa Maksud Promosi Menurut Tokoh - Promosi adalah usaha untuk memberitahu atau menawarkan produk atau perkhidmatan dengan tujuan untuk menarik pembeli yang berpotensi. Dengan promosi, pengeluar dan pengedar dapat menjangkakan peningkatan angka jualan.

√ Maksud Promosi Menurut Tokoh
infodigimarket.com

Promosi adalah usaha syarikat untuk mewujudkan kesedaran, memaklumkan dan mempengaruhi pengguna untuk membuat pembelian produk yang ditawarkan oleh syarikat. Selain itu, terdapat beberapa makna yang lain mengikut para tokoh.

12 Maksud Promosi Menurut Tokoh

Swastha (2000: 222)
Menurut Swastha, Promosi dilihat sebagai satu arah aliran informasi atau persuasi yang dibuat untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi terhadap tindakan yang membuat pertukaran dalam pemasaran.

Boyd (2000: 65)
Menurut Boyd, Promosi adalah usaha untuk memujuk orang untuk menerima produk, konsep dan idea.

Boone dan Kurtz (2002: 129)
Menurut Boone dan Kurtz, Promosi adalah proses memaklumkan, membujuk, dan mempengaruhi keputusan pembelian.

Suryana (2001: 112)
Menurut Suryana, Promosi adalah cara untuk menyampaikan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan supaya pengguna tahu dan membeli.

Kusmono (2001: 374)
Menurut Kusmono, Promosi adalah percubaan oleh pasar untuk mempengaruhi pihak lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran.

Madura (2001: 157)
Menurut Madura, Promosi adalah tindakan memberi tahu atau mengingatkan tentang spesifikasi produk atau merek.

Tjiptono (2002: 219)
Menurut Tjiptono, Promosi adalah satu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk menyebarkan maklumat, mempengaruhi / memujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran bagi syarikat dan produk mereka untuk bersedia menerima, membeli dan setia kepada produk yang ditawarkan oleh syarikat yang bersangkutan.

Swastha dan Irawan (2005: 349)
Menurut Swastha dan Irawan, Promosi adalah aliran informasi atau pujukan satu arah untuk mengarahkan individu atau organisasi ke arah tindakan yang membuat pertukaran dalam pemasaran.

Sistangrum (2002: 98)
Menurut Sistaningrum, Promosi adalah usaha atau kegiatan sebuah perusahaan dalam mempengaruhi pelanggan yang sebenarnya dan potensial sehingga mereka bersedia melakukan pembelian produk yang ditawarkan sekarang atau di masa depan.

Gitosudarmo (2000: 237)
Menurut Gitosudarmo, Promosi adalah aktiviti yang bertujuan untuk mempengaruhi pengguna supaya mereka dapat mengenali produk yang ditawarkan oleh syarikat itu kepada mereka dan kemudian mereka menjadi gembira dan kemudian membeli produk tersebut.

Kotler (2000: 119)
Menurut Kotler, Promosi adalah sebahagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi campuran promosi "campuran promosi".

Rambat Lupiyoadi (2006: 120)
Menurut Rambat Lupiyoadi, promosi adalah salah satu pembolehubah dalam campuran pemasaran yang sangat penting untuk dilakukan oleh syarikat dalam produk perkhidmatan pemasaran.


Aktiviti promosi bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi antara syarikat dan pengguna, tetapi juga sebagai alat untuk mempengaruhi pengguna dalam membeli atau menggunakan perkhidmatan sesuai dengan keinginan dan keperluan mereka.

Posting Komentar