your code goes here

√ Maksud Harga Menurut Tokoh

Apa Maksud Harga Menurut Tokoh - Adalah perlu untuk memahami bahawa masalah harga selalu berkaitan antara penjual dan pembeli baik produk dan perkhidmatan. Melalui harga dan pembayaran akan dapat menampung kos pengeluaran dan menentukan daya maju perniagaan atau syarikat.

Begitu juga dengan pembeli, akan mempertimbangkan harga, kerana ia berkaitan dengan jumlah wang yang harus dikorbankan untuk memperoleh atau menikmati produk atau perkhidmatan tersebut.

√ Maksud Harga Menurut Tokoh
arthanugraha.com

Untuk maklumat lanjut, berikut menyatakan beberapa maksud harga mengikut pakar.

Maksud Harga Menurut Tokoh

Djasmin Saladin (2001: 95) 
Harga adalah jumlah wang sebagai medium pertukaran untuk mendapatkan produk atau perkhidmatan (Djasmin Saladin, 2001: 95)

Basu Swastha & Irawan (2005: 241)
Harga ialah jumlah wang (ditambah beberapa produk jika mungkin) yang diperlukan untuk mendapatkan gabungan produk dan perkhidmatan (Basu Swastha & Irawan, 2005: 241)

Buchari Alma (2002: 125)
Harga adalah nilai item atau perkhidmatan yang dinyatakan dalam bentuk wang ". (Buchari Alma, 2002: 125)

Henry Simamora (2002: 74)
Harga adalah jumlah wang yang dikenakan atau dikeluarkan untuk produk atau perkhidmatan (Henry Simamora, 2002: 74)


Daripada beberapa definisi harga mengikut pakar-pakar di atas, dapat disimpulkan bahawa harga adalah jumlah wang yang harus dibelanjakan oleh para pengguna sebagai alat pertukaran untuk mendapatkan sejumlah barang atau manfaat dari produk atau jasa yang akan diperoleh oleh para pengguna ini.

Harga juga boleh dikatakan sebagai penentu nilai produk atau perkhidmatan.

Kejayaan program syarikat bergantung kepada keupayaannya untuk mengintegrasikan komponen perkhidmatan atau campuran produk.
 
Sebuah syarikat untuk berjaya dalam pemasaran barangan atau perkhidmatan harus terlebih dahulu menentukan harga yang tepat. Harga yang tidak betul akan menyebabkan pembeli tidak berminat membeli barang atau perkhidmatan.

Harga adalah satu-satunya unsur campuran pemasaran yang menghasilkan pendapatan sementara unsur-unsur lain (produk, pengedaran, promosi) ialah menanggung kos. Selain itu, harga adalah unsur campuran pemasaran yang paling fleksibel.

Menetapkan paras harga untuk pengguna pada asasnya adalah idea yang didorong oleh perkembangan perdagangan dan umumnya disebabkan oleh jenis produk atau perkhidmatan. Harga selalunya faktor penentu dalam pembelian dan tidak menolak faktor lain juga boleh menjadi faktor penentu dalam pembelian.

Posting Komentar