your code goes here

Makna Syair: Ciri-Ciri, Fungsi Dan Contoh Syair

Apa Itu Syair? Syair adalah bentuk puisi lama yang menggunakan bahasa kiasan dan indah dengan pilihan diksi dan majas metafora.
TaraHap - Apa Itu Syair: Ciri-Ciri, Fungsi Beserta Contohnya

Ciri-Ciri, Fungsi Dan Contoh Syair
Contoh Syair
Apa Itu Syair? Syair adalah bentuk puisi lama yang menggunakan bahasa kiasan dan indah dengan pilihan diksi dan majas metafora.

Syair juga merupakan sejenis puisi berlagu. Darimana syair berasal? Ia berasal dari Parsi dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam.

Syair telah diubahsuaikan mengikut kesesuaian Bahasa Melayu Klasik ketika itu. Namun begitu, A. Teeuw berpendapat bahawa syair merupakan puisi Melayu lama yang telah sedia wujud tetapi namanya telah ditukar.

Terdapat bukti bahawa bentuk syair itu sendiri telah wujud sebelum kejatuhan Kerajaan Melaka, sebagaimana yang tersurat dalam kata-kata yang tertulis pada sebuah batu nisan tua yang telah di-jumpai di Minye Tujuh, Acheh, bertarikh kira-kira pada T.M. 1380.

Itu, ialah berbentuk syair; bagitu juga hasil-hasil sastera yang berbentuk syair bait, seloka, gurindam, istimewa pula pantun, harus telah sedia di ketahui oleh orang Melayu sebelum zaman kejatuhan Melaka atau pun tatkala buku Sejarah Melayu di karang;

Buktinya boleh di pastikan dalam kisah "Meminang Puteri Gunung Ledang" di dalam buku Sejarah Melayu itu, yang menyebutkan demikian

"…….segala burung di dalam taman itu pun berbunyi, pelbagai bunyinya, ada yang seperti orang bersiul, ada yang seperti orang berbangsi, ada yang seperti orang bersyair, ada yang seperti orang ber­bait, ada yang seperti orang berseloka, ada yang seperti orang bergurindam "

Syed Naquib al-Attas berpendapat bahawa syair dicipta oleh Hamzah Fansuri sendiri selepas kedatangan Islam iaitu pada tahun 600 Masihi.

Za'aba pula mendakwa bahawa syair berasal daripada perkataan "syir" yang membawa maksud perasaan serta pengenalan dengan pancaindera yang selalunya membangkitkan pelbagai perasaan dan pengalaman serta mempunyai bahasa yang indah dan menarik.

Syair disampaikan dalam bentuk rangkap dan menjadi kegemaran masyarakat Melayu lama. Syair tidak mempunyai pemilik atau penulis yang khusus.

Syair dianggapa milik bersama oleh masyarakat Melayu lama. Hamzah Fansuri telah menghasilkan syair yang lebih bersifat Melayu dan menyebabkan syair Melayu sudah menyimpang daripada bentuk syair Arab.


Maksud dan Ciri-Ciri Syair

Syair hampir serupa dengan puisi atau pantun, tetapi umumnya berbeza. Jadi apa sebenarnya makna dan ciri-ciri syair itu sendiri?

Syair termasuk dalam jenis puisi lama. Beberapa ciri syair merangkumi empat baris serangkap, berima a-a-a-a, semuanya adalah isi syair dan menggunakan bahasa kiasan.

Syair biasanya dibacakan oleh musikalisasi atau dilantunkan agar terdengar lebih indah.

Proses penghayatan dalam membaca syair juga penting untuk menyampaikan isi syair secara keseluruhan.

Secara umum syair berbeza dengan definisi puisi, walaupun kedua-duanya menggunakan bahasa kiasan dan sering menggunakan pertuturan kiasan. Syair juga berbeza dengan pantun atau gurindam.

Makna Syair Secara Umum

Syair adalah salah satu jenis puisi. Perkataan "Syair" berasal dari bahasa Arab Syu'ur yang bermaksud "perasaan".

Perkataan Syu'ur berkembang menjadi kata Syi'ru yang bermaksud "Puisi" dalam pengertian umum.

Syair dalam sastera Melayu merujuk kepada pengertian puisi secara umum. Namun, dalam perkembangannya puisi-puisi ini mengalami perubahan dan pengubahsuaian sehingga mereka dirancang sesuai dengan keadaan dan situasi yang berlaku.

Dalam perkembangannya di Asia Tenggara, syair itu sendiri mengalami perubahan dan pengubahsuaian sehingga menjadi bahasa Melayu yang khas, tidak lagi merujuk kepada tradisi sastera puisi di negara-negara Arab.

Penyair yang berperanan besar dalam membentuk puisi Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karya-karyanya, antara lain: Puisi Perahu, Puisi Burung Pingai, Puisi Perdagangan, dan Puisi Sesi Kongregasi.

Ciri-Ciri Umum Syair

Berikut adalah ciri umum syair yang telah kami rangkum:

 • Terdiri daripada 4 baris serangkap (tetapi sesetengah syair boleh juga dihasilkan dalam 2 atau 3 rangkap).
 • Syair tidak mempunyai pembayang maksud (berbeza dengan pantun).
 • Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah.
 • Bilangan perkataan dalam setiap baris adalah sama iaitu 4 perkataan dan 8-12 suku kata dalam satu baris.
 • Syair dilafazkan secara berlagu, seperti lagu rakis, Siti Zubaidah, bangsawan/purbawara, ulik mayang dll.
 • Keseluruhan rangkap merupakan kesatuan maksud, isi, kisah, cerita atau peristiwa.
 • Isi syair berunsur nasihat, pengajaran, pesanan, Ilmu, pendidikan, keagamaan, dakwah, sejarah, peristiwa dll.
 • Isi syair bersifat objektif atau kebenaran.
 • Syair boleh terdiri daripada syair romantik, syair sejarah, syair ibarat dan juga syair keagamaan.


Fungsi Syair Secara Umum

Berfungsi dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan masyarakat.

Syair dijadikan sebagai hiburan. Ia sering dilagukan dalam majlis-majlis tertentu.
Contohnya : pesta dan keramaian, dipertandingkan atau dalam upacara-upacara adat.

Selain itu, ia juga digunakan dalam adat perkahwinan. Syair juga dilagukan atau dinyanyikan sebagai mengiringi tarian-tarian tertentu. Contohnya: dalam dabus atau boria.

Di samping itu, kemerduan suara atau kelembutan nada syair berupaya mengusik perasaan dan seterusnya meninggalkan kesan yang mendalam.

Syair juga digunakan untuk menyampaikan pengajaran melalui cerita dan lagu tersebut. Contohnya: dalam hal-hal yang menyentuh aspek pengajaran.


Perbezaan Syair dengan Pantun, Puisi dan Gurindam


Perbezaan Antara Syair dan Pantun

Apakah perbezaan antara syair dan pantun? Terdapat beberapa perkara yang menjadi perbezaan antara syair dan pantun, termasuk yang berikut:

 • Syair bersajak a-a-a-a, sementara pantun bersajak a-b-a-b atau a-a-a-a. 
 • Semua bahagian syair adalah isi, sementara pantun terdiri dari sampiran dan isi. 
 • Isi syair cenderung berupa cerita atau nasihat, sementara isi pantun boleh tentang hal lucu. 
 • Bahasa yang digunakan dalam syair mesti sama, sedangkan pantun dapat menggunakan bahasa campuran. 

Perbezaan Antara Syair dan Puisi

Apakah perbezaan antara syair dan puisi? Terdapat beberapa perkara yang membentuk perbezaan antara syair dan puisi, termasuk yang berikut:

 • Syair cenderung menggunakan bahasa Melayu lama, sementara puisi umumnya menggunakan bahasa Melayu moden. 
 • Puisi masih berbentuk puisi lama, sementara puisi cenderung lebih moden mengikut zaman.

 Perbezaan Antara Syair dan Gurindam

Apakah perbezaan antara syair dan gurindam? Terdapat beberapa perkara yang menjadi perbezaan antara syair dan gurindam, termasuk yang berikut:

 • Syair terdiri dari 4 baris, sementara gurindam terdiri dari 2 baris. 
 • Semua baris dalam syair adalah isi, sementara isi gurindam berada di baris kedua. 
 • Syair bersajak a-a-a-a, sementara gurindam bersajak a-a, b-b, c-c dan sebagainya. Contoh Syair: Rintihan Raja Melayu

Assalamu'alaikum pemula bicara,
Kepada semua isi negara,
Hamba rakyat raja di pura,
Moga selamat aman sejahtera.

Pujian kepada Allah yang Esa,
Salawat junjungan Nabi sentiasa,
Ahlul-baitnya dirahmat sentosa,
Juga kepada sahabat (RA) berjasa.

Bicara kita bukan sembarang,
Terbit dari kalbu nan bimbang,
Ingin berkongsi sejarah gemilang,
Buat ibarah pedoman yang terang.

Bangsa Melayu pernah berdaulat,
Tulus budi tinggi martabat,
Memegang adat menjunjung syariat,
Pernah menempa zaman nan hebat.

Dimana raja di situ kerajaan,
Sudah tertakdir kurniaan Tuhan,
Raja Melayu nobat kedaulatan,
Hamba Melayu menjunjung sultan.

Demang Lebar Daun bangsawan gahara,
Asal leluhur keluarga bendahara,
Sang Nila Utama dijadikan putera,
Ijabkabulkan dengan si dara.

Sang Nila Utama bangsawan bertuah,
Demang Lebar Daun mengurnia daulah,
Negeri Palembang kerajaan diserah,
Raja Melayu ditabal sudah.

Raja-Bendahara satu zuriat,
Iskandar Zulkarnain asal hakikat,
Memutus bicara bersatu wa’ad,
Daulat! Bertambah daulat!

Demikian adanya sumpah setia,
Melayu Siguntang Bendahara tuannya,
Hamba Melayu amanah pundaknya,
Nila Utama diserah tonggaknya.

Wa’ad Melayu sudahlah terang,
Bangsa Melayu adatnya terbilang,
Raja Melayu manikam benderang,
Bendahara Melayu permata gemilang.

Tersebut kisah negeri Melaka,
Rakyat jelata berkapal belaka,
Ramai pedagang membuat harta,
Pesat dan masyur seisi kota.

Raja Melaka mendapat firasat,
Bermimpi Nabi (SAW) memberi amanat,
Allah hendak memberi mandat,
Supaya baginda menyebar syariat.

Raja Melaka gelisah nan amat,
Terkenang mimpi dapat hidayat,
Sekonyong baginda jadi terperanjat,
Anu baginda telah disunat.

Sayyid Abdul Aziz seorang ulamak,
Dari Jeddah membawa amanat,
Mengajar raja syahadah azimat,
Maka zahirlah segala alamat.

Ulamak keturunan Rasulullah (SAW),
Jolokan AHLUL-BAIT dalam sejarah,
Sama mendokong risalah dakwah,
Diberi kemuliaan duli Khalifah.

Sultan Muhammad nama diberi,
Menggerak dakwah tak kira hari,
Syariat Islam sudah terdiri,
Wajah bercahaya penuh berseri.

Maka masyurlah titah Sultan,
Agama Islam menjadi anutan,
Amal hakikat mencetus kesan,
Melaka menempa zaman keemasan,

Ulamak syariat ulamak tariqat,
Membimbing Raja amalan muafakat,
Gotong royong amalan rakyat,
Seisi negeri mendapat berkat.

Kesultanan Melayu rantaian khilafah,
Ajaran Tauhid menjadi falsafah,
Mengikut amalan sunnah Rasulullah (SAW),
Sejahtera dunia serta akhirah.

Raja Melaka mencurah jasa,
Pencetus tamadun budaya bangsa,
Agama dan adat diadun mesra,
Bangsa Melayu jadi perkasa.

Bukanlah maksum Raja Melaka,
‘Aib peribadi ada belaka,
Namun rakyat tetap dijaga,
Lindungi bangsa dari celaka.

Sultan Muhammad jasa tak hilang,
Sultan Muzaffar da’iee cemerlang,
Sultan Alauddin taqwa terbilang,
Sultan Mansur menempa gemilang.

Sultan Mahmud sejarahnya malang,
Mengikut kata fitnah petualang,
Bala turun Portugis menyerang,
Namun raja tetap berjuang.

Raja Melaka bermacam sejarah,
Suka dan duka dibuat ibarah,
Jasa dan bakti tetap dicurah,
Tonggak Melayu sedikit tak goyah.

Dalam sejarah Melayu nan panjang,
Banyak penjajah telah mendatang,
Penuh takabbur ajak berperang,
Raja dan rakyat mahu diganyang.

Orang Melayu penuh budiman,
Akhlak dan budi penuh santunan,
Namun agama jangan perlekehkan,
Badan dan nyawa galang gantikan.

Orang Melayu bertasawuff belaka,
Hubungan Allah sentiasa dijaga,
Bila si kafir nak buat celaka,
Jihad sabil isytihar senegara.

Bila penjajah isytihar perang,
Ulamak ke depan beri perangsang,
Bersama rakyat jadi hulubalang,
Raja Melayu turut berjuang.

Pesanan cerdik pandai terbilang,
Jikalau daulah hendak cemerlang,
Nawaitu agama perlu dipegang,
Nescaya terbit kerajaan gemilang.

Jika dibuat kerana Allah,
Umat Islam tak akan mengalah,
Nyawa dan badan sanggup diserah,
Bersama Tuanku duli Khalifah.

Umat mengharap syurga menunggu,
Di medan jihad saling membantu,
Walau maut muncul di pintu,
Wajah berseri sedikit tak buntu.

Zaman berzaman begitu keadaan,
Ulamak umarak satu fahaman,
Raja dan rakyat seperti sebadan,
Bangsa Melayu Allah daulatkan.

Apa nak buat dah takdir zaman,
Umat ditimpa penyakit Al-Wahn,
Cinta dunia takutkan kematian,
Fitnah rempuh berasak-asakan.

Sampai waktunya sudah tersurat,
Petualang Melayu mendapat kudrat,
Dengan Inggeris ambil muafakat,
Dari Illahi putuslah rahmat.

Petualang bangsa buat mudarat,
Pedoman baru berganti tempat,
Siapa kuat dia kudrat,
Tanah Melayu jangkitnya melarat.

Ditolak ketepi benar dan salah,
Dinilai kira, menang dan alah,
Sesuka hati adat diubah,
Akhirnya Melayu mendapat tulah.

Aturan lama tiadalah tempat,
Pusaka bangsa kini merempat,
Inggeris durjana masihlah sempat,
Agama dan adat sering diumpat.

Aturan Melayu Inggeris membenci,
Ke sana-sini mencaci-caci,
Aturan bangsanya sering dipuji,
Konon sempurna tiada yang keji.

Bangsa Melayu binasa adat,
Raja Melayu luput hakikat,
Tanah Melayu hilanglah daulat,
Bumi bertuah Inggeris mendapat.

Sudah suratan apalah malang,
Petaka bangsa tak dapat dihalang,
Warisan murni runtuhlah tiang,
Permata Melayu sudahlah hilang.

1957 Malaysia merdeka,
Sorak sorailah semua belaka,
Apalah malang musibah tak leka,
Bangsa Melayu masih celaka.

Fahaman sekular masuk wilayah,
Kepada bangsa menjadi barah,
Kemelut Melayu tak sudah-sudah,
Semakin lama semakin parah.

Wahai cucunda Raja-Raja Melayu,
Hibanya hati nenda nan sayu,
Payungi kembali agama wahyu,
Jangan biarkan bangsa melayu.

Istilah Melayu hakikatnya terang,
Ciri tasawuff bukan sembarang,
Tawadhu’ diri sifat cemerlang,
Ujub takabbur semuanya hilang.

Bangsa Melayu tinggi ruhaniyyat,
Dengan Allah diri diikat,
Alam akhirat selalu diingat,
Membuat kebajikan itulah tekad.

Wahai cucunda Raja Melayu sekelian,
Rintihan nenda sila dengarkan,
Tampil kembali sila ke depan,
Bangsa Melayu perlu ketuanan.

Perintah negeri amanat Tuhan,
Telah sedia adat dan aturan,
Pelihara rukun zaman berzaman,
Bangsa Melayu tetaplah aman.

Demi Allah demi RasulNya (SAW),
Cunda semua peganglah daulahnya,
Jadi payungan Melayu semula,
Jadi pelindung adat agama.

Pulihkan semangat, maruah bangsa,
Hakikat Melayu kembalikan bisa,
Walau kuasa yang tinggal sisa,
Jangan sekali berputus asa.

Ketuanan Islam harap kembalikan,
Kedaulatan watan tolong pulihkan,
Adat dan agama jangan pisahkan,
Ia umpama nyawa dan badan.

Raja Melayu menjaga negeri,
Umat Melayu kembali berdiri,
Bersama meredah onak dan duri,
Naungan Allah pasti kembali.

Kita berjumpa di akhirat kelak,
Berkumpul sama jemaah umarak,
Dengan Allah kita menghadap,
Moga diterima amal mujarab.

Sekian bicara kita adanya,
Raja Melayu dari makamnya,
Kepada semua raja rakyatnya,
Moga mendapat faedah darinya.

Posting Komentar